Regulamin

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedającego na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zakup towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta. Ze sklepu topstyr.pl mogą korzystać osoby prywatne oraz firmy. Transakcje zostają zawarte pomiędzy Sprzedającym (sklep topstyr.pl), a Kupującym (osoba prywatna lub firma zarejestrowana w systemie lub osoba prywatna lub firma, która nie dokonała rejestracji).

2. KONTO UŻYTKOWNIKA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient ma możliwość zarejestrowania w sklepie topstyr.pl. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego konto Klienta w systemie zostanie uaktywnione. Każdorazowe zarejestrowanie lub zalogowanie do systemu sklepu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Podane w formularzu rejestracyjnym dane Klienta zostają wprowadzone do bazy danych sklepu topstyr.pl. Klient ma prawo do wglądu, zmiany oraz żądania zaprzestania wykorzystywania jego danych.

3. CENY

Prezentowana na stronie internetowej sklepu topstyr.pl oferta nie jest tożsama ze stanem magazynowym firmy. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny produktów są cenami brutto zwolnionymi z podatku Vat Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 o podatku Vat. Dla Klientów zainteresowanych sprzedażą za granicę kwoty zostają przeliczone na walutę euro zgodnie z kursem dnia prezentowanym przez NBP.

4. REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ

Zamówienia są realizowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który jest jednym z kroków do wypełnienia podczas procedury zakupu towarów. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu maksymalnie w ciągu 3 godzin od złożenia zamówienia.

Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego
Istnieje również możliwość dokonania zakupu za pobraniem oraz odbioru osobistego zamówionego towaru. Informacje dotyczące wyboru sposobu zapłaty znajdują się w informacjach o towarze.

5. GWARANCJA

Na towar zamówiony w sklepie topstyr.pl udzielamy dwuletniej gwarancji. Reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny a jeśli będzie to niemożliwe, sklep TopStyr zwróci poniesione przez Klienta koszty towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. STAN PRZESYŁKI

Sklep topstyr.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne, które powstały w czasie transportu do Klienta. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika Kupujący, który stwierdzi powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wykonać akty staranności (protokół szkody) wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późn. zm. Powstanie szkody należy bezwłocznie zgłosić topstyr.pl

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Od zawartej umowy kupna Klient ma prawo odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy musi mieć zachowaną formę pisemną, które należy następnie przesłać do sklepu topstyr.pl drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Towar zwaracany do sklepu topstyr.pl nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzenia, a także powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności pod warunkiem otrzymania towaru który nie nosi śladów użytkowania przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji
Klient ponosi koszty zwrotu towaru
Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Sztukateria wewnętrzna EPS od 24h do 48h
Sztukateria zewnętrzna do 5 dni roboczych

8. KOSZTY PRZESYŁKI

Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. Sprzedawca oferuje transport gratis przy zamówieniach na sztukaterię EPS powyżej 500 zł
System dolicza przy zamówieniu koszt transportu na jedną paczkę. Jeżeli zamówienie EPS nie przekracza 500 zł i zajmuje 2 kartony sprzedawca ma prawo poinformować klienta i doliczyć opłatę za kolejne 2 kartony.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie ze strony internetowej topstyr.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)
Sklep topstyr.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie, które posługują się ID oraz hasłem Klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie topstyr.pl będą rozstrzygane na bazie porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygniecie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu topstyr.pl. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

Sklep topstyr.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.

 

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.